Ticaret ve Şirketler Hukuku

Horasan Avukatlık Bürosu Gelecekteki Anlaşmazlıkları Önlemek Amacıyla Müvekkillerine önleyici yasal hizmetler sunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmenin Hazırlanması, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yapılması,   yerel ve uluslararası işbirliği anlaşmalarının hazırlanıp gözden geçirilmesi, şirket alacaklarının tahsili gibi ticari ilişkilerin gerektirdiği tüm konularda yasal danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Taşıma Hukuku​

Horasan Avukatlık Bürosu, müvekkillerine eşya taşıma sözleşmelerinin hazırlama, uluslararası eşya taşımacılığı ve CMR'ye ilişkin anlaşmazlıkları çözülmesi, dava ve tahkim aşamasında müvekkillerin temsili konusunda hukuki hizmet sunmaktadır.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku​

Horasan Avukatlık Bürosu; İmar Uygulamaları, Taşınmaz Durumunun Tespiti ve Raporlanması, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması,  Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkları, Gayrimenkul Tapu Tescil İşlemleri, Gayrimenkul Alım-Satım Sözleşmeleri, Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Tapu İptal ve Tescil Davaları, Müdahalenin Men’i Davaları, Yabancıların Gayrimenkul Edinimi gibi alanlarda Müvekkillerine Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Borç Yapılandırma

Horasan Avukatlık Bürosu; borçlarını ödemekte güçlük çeken, İflas sürecinde olan veya alacaklılarıyla hukuki ilişkilerinin düzenlenmesine ihtiyaç duyan şirketlere, yapılandırma, konkordato veya iflas sürecinin yönetilmesi, düzenlenmesi ve borç yapılandırma ile ilgili yasal danışmanlık hizmeti vermektedir. 

İcra ve İflas Hukuku / Debt Collecting

Horasan Avukatlık Bürosu gerçek ve tüzel Kişi Müvekkillerinin alacaklarının tahsili amacıyla yasal takip işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmektedir.

Ulusal ve Uluslarası Tahkim​

​Horasan Avukatlık Bürosu, uyuşmazlık çözümü olarak Tahkim uygulamasında hızlı ve etkin çözümlerle müvekkillerine hizmet vermektedir.​

İş Hukuku​

Horasan Avukatlık Bürosu çalışanlarla İşveren arasındaki yasal sürecin sağlıklı ve hukuka uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin sona erme süreçlerinin sulh veya dava yolu ile çözümü, arabuluculuk aşamasında taraf temsili, iş kazası veya hastalıklarına ilişkin hukuki ve cezai sorumluluklara ilişkin dava avukatlığı, ihtar ve fesih Bildirimlerinin hazırlanması,  işyerinin mevzuata uyumluluk sürecinin yürütülmesi gibi alanlarda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.​

Ceza Hukuku​

​Horasan Avukatlık Bürosu, ekonomik ve mali suçlar alanında başta sanık müdafiiliği ve müşteki vekilliği olmak üzere, şikayet ve savunma dilekçesi hazırlanması, istinaf ve temyiz başvuruları, haksız tutuklama ile ilgili tazminat davaları olmak üzere Müvekkillerine Soruşturma ve Kovuşturma aşamasındaki tüm süreçte avukatlık hizmeti vermektedir.​

© 2017 by Horasan Law Firm

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon